Erken het: De Heer is God, Hij heeft ons gemaakt, Hem behoren wij toe, Zijn volk zijn wij, de kudde […]
Deze week is een week van uitersten: dinsdag 4 mei herdenken we de slachtoffers die vielen tijdens en als gevolg […]
De kop boven deze column is zo cliché dat ik me kan voorstellen dat u nu niet verder leest. Want […]
In de eerste week van dit jaar las ik een artikel in een weekblad. Dat ging over de verwachting van […]
Van alle soorten zondagen die we binnen en buiten de kerk kennen is de eeuwigheidszondag wellicht de minst bekende. Behalve […]