Erken het: De Heer is God, Hij heeft ons gemaakt, Hem behoren wij toe, Zijn volk zijn wij, de kudde […]
Elk huis heeft zijn bouwer, maar God is de bouwer van alles. Hebr. 3:4 Lees verder op debijbel.nl
Waarachtig ik verzeker u: Wie gelooft heeft eeuwig leven Lees verder op debijbel.nl Door: Martien van Zijp
Ik zocht de Heer en hij gaf antwoord. Hij heeft mij van alle angst bevrijd. Lees verder op debijbel.nl Gemaakt […]
Prijs de Heer, mijn ziel, prijs, mijn hart, zijn heilige naam. Lees verder op debijbel.nl
‘Genadig en liefdevol is de HEER,hij blijft geduldig en groot is zijn trouw.Goed is de HEER voor alles en allen,hij […]