Dagenlang domineerde de afgelopen weken het nieuws over de uiteindelijk geslaagde moordaanslag op Peter R. de Vries de media in Nederland. Ook in het buitenland was het groot nieuws. Je kon geen krant openslaan of talkshow bekijken of dit was het gespreksonderwerp. Ook de dag van zijn afscheid en uitvaart stond in het teken rouw en verdriet.

Deze gevoelens werden gedeeld door een groot deel van onze bevolking en dat is niet zo verwonderlijk. Hij was een echte crimefighter de opkwam voor slachtoffers van gerechtelijke dwalingen, cold-cases nieuw leven inblies en er niet voor terugdeinsde de confrontatie aan te gaan met kopstukken uit de harde georganiseerde misdaad. Ook, blijkt nu, bleef hij soms jarenlang achter de schermen contacten onderhouden met nabestaanden van slachtoffers om hen te helpen en te bemoedigen. Nu zijn er in ons land meer mensen die hetzelfde doen en niet bekend zijn bij het grote publiek en ook veel leed weten te verzachten. Maar toch, de publieke verontwaardiging was terecht groot.

Toch heb ik wel met enige verwondering gekeken de reacties in ons land. Deze tragedie legt in onze samenleving wel wat bloot. Allereerst de zorg die leeft over het schijnbare onvermogen van de politiek en justitie om de macht van de georganiseerde misdaad te beknotten. Maar vooral een onderliggend verlangen naar iemand die bij machte is ons te bevrijden van ongerechtigheid in de breedste zin van het woord.

Nu een groot deel van de inwoners van ons land niet meer gelooft in een soeverein, machtig en rechtvaardig God wordt het wegvallen van Peter R. de Vries als een extra groot gemis ervaren.Door het wegvallen van God in een groot deel van de samenleving is men voor recht en voldoening volledig afhankelijk geworden van mensen. Terwijl het verlangen naar zuiverheid en recht, zo blijkt uit onderzoek, groter is dan ooit tevoren.

Voor de kerk is dit een uitgelezen kans. Onrecht is een gruwel in de ogen van God. Jezus schuwt de confrontatie met onrechtzoekers niet. Niets wordt bedekt en niets wordt goedgepraat. Tegelijkertijd geeft God in zijn woord de ultieme uitweg en wijsheid om tijdens ons leven om te gaan met onrecht en het daaruit voortvloeiende lijden. Als kerk mogen wij de samenleving wijzen op de Bijbelse visie t.a.v. recht en onrecht.

Tegelijkertijd worden wij, als kerk, vanuit Gods Woord opgeroepen te strijden tegen onrecht en op te komen voor de slachtoffers ervan. Niet met de intentie het paradijs terug te brengen op deze aarde maar als verwijzing naar en in afwachting van een nieuwe hemel en een nieuwe aarde waar onrecht niet meer aanwezig zal zijn.

Door: Martien van Zijp