De kop boven deze column is zo cliché dat ik me kan voorstellen dat u nu niet verder leest. Want als er iets is dat deze weken wordt belicht en commercieel wordt uitgebuit dan is het wel dit: De donkere dagen voor kerst.

Naast dat hele volksstammen dit feest omarmen en in familiesfeer samen, vooral culinair beleven, zijn er ook velen die er enorm tegen opzien en blij zijn dat kerst weer voorbij is. Voor velen is het een hectische en drukke tijd en ook worden niet weinigen geconfronteerd met eenzaamheid en financiële sores. Kerst wordt door veel mensen aangegrepen om te ontsnappen aan hun dagelijks leven. En dat is zo begrijpelijk.

In de “donkere dagen voor kerst” zit een enorm spanningsveld.

Licht en duisternis.

Hoewel de mens er alles aan lijkt te doen te ontsnappen aan de duisternis zijn zij vaak zelf, ook onbedoeld, de oorzaak van veel duisternis in deze wereld. En kerst 2020 lijkt daar geen verandering in te gaan brengen.

En de kerk, ook onze kerk, bevind zich op het breekpunt van deze spanningsboog. Ook wij voelen ons vaak overspoeld door duisternis en ons eigen onvermogen. Voor sommige christenen lijkt er geen spanning meer te zijn. Men lijkt te zijn gaan denken dat we er niet meer toe doen, dat de kerk als plaats waar God zich door zijn woord openbaart krachteloos is.

Maar ik wil de spanning juist opvoeren. De hele heilsweg die God met de mensheid ging en gaat is ongekend spannend! Hoewel het er vaak, in uw of andermans leven niet op lijkt, is satan definitief verslagen en daarmee de duisternis die ons zo in de greep kan houden.

De spanning zit er ook hierin dat u en jij lichtdrager van Jezus mag en moet zijn en dat door de Geest dit licht onuitblusbaar is. De spanning zit er hierin dat er een gebedslast is om te bidden is voor hen, misschien wel uw eigen familie, waar het Licht nog maar nauwelijks zichtbaar is en vaak slechts smeult.

De spanning zit hem hierin dat het Licht in deze wereld soms een voetnoot lijkt maar onoverwinnelijk is en deze wereld uiteindelijk ook zal overwinnen.

De spanning zit hem hierin dat de grote, heilige God, Schepper van hemel en aarde zijn eigen Zoon stuurde zodat u en jij zoon en erfgenaam genoemd mag worden en direct deelgenoot mag zijn aan het spannendste reddingsplan voor dit hele universum.

En de spanning zit hem hierin dat jij moet kiezen. Medestrijder van Jezus worden tegen de duisternis of niet.

Ik hoop dat het voor u en jou een spannende kerst 2020 mag worden.

Door: Martien van Zijp