Ik ben nieuw

Welkom in de Maranathakerk

Voor het eerst op onze site, in de stad Enschede of in de kerk? Door middel van deze site willen wij jou van harte welkom heten als gast in onze diensten. Wij stellen jouw aanwezigheid bijzonder op prijs en wensen jou Gods zegen toe.

Wanneer vinden de diensten plaats?

Onze erediensten vinden plaats op zondag:
’s morgens om 09.30 uur
’s middags om 16.30 uur

Voor een actueel overzicht van onze diensten en andere activiteiten kun je de agenda raadplegen.

Contactgegevens kerk en route

Maranathakerk
2e Emmastraat 60
7545 MP Enschede
Postbus 3924
7500 DX Enschede
tel. 053-4314954

Klik hier voor de route naar de kerk

Hoe ziet een kerkdienst er uit?

We komen samen om God te danken en te eren, om naar Zijn Woord te luisteren en onze gaven te geven. We zingen Psalmen, gezangen uit het Liedboek voor de Kerken en Opwekkingsliederen, waarin we vanuit verschillende invalshoeken het wonder van Gods genade bezingen. De teksten van de te zingen liederen worden door middel van de beamer geprojecteerd. Tijdens de diensten zijn de Schriftlezingen uit de nieuwe Bijbelvertaling.

Doorgaans wordt er in beide diensten twee maal een collecte gehouden. De bestemming van de collecte wordt voor of tijdens de dienst bekend gemaakt.

Lees meer over onze diensten

Is er ook iets voor de kinderen?

Voor de kinderen van 0 – 12 jaar zijn er tijdens de morgendienst aangepaste programma’s:

Er is oppasdienst voor de kinderen tot 4 jaar. Je kunt je kind(eren)  voor de dienst brengen in één van de zalen achter de kerk.

Voor de kinderen van 4 jaar tot en met 7 jaar vindt de kindernevendienst plaats.

Voor kinderen van 8 tot en met 12 jaar vindt een keer per twee weken de Bijbelklas plaats.

Ontmoeting

Op de eerste zondag van de maand drinken we na de ochtenddienst koffie in de zaal achter de kerk. Je bent hiervoor van harte uitgenodigd. Daarnaast wil het voorkomen dat we extra koffiedrinken hebben, hiervoor wordt je uitgenodigd tijdens de mededelingen.

Wil je doorpraten?

Wij hopen dat deze informatie jou een beeld geeft van hoe het er in onze kerkdiensten aan toe gaat. Natuurlijk zullen er ook vragen gebleven (of misschien wel opgekomen) zijn.

Wilt je hierover contact? Je kunt altijd de gemeenteleden van de welkomstdienst voor in de hal aanspreken  of contact met ons opnemen via onze contactpagina.

Viering Heilig Avondmaal

Vijf maal per jaar vieren we als gemeente het heilig Avondmaal. Als jij te gast bent, en als belijdend lid in je eigen gemeente ook gerechtigd bent om het heilig Avondmaal te vieren, dan ben je ook bij ons van harte welkom. We vragen je dan om voor de dienst je even voor te stellen in de kerkenraadskamer.

Hoe kan ik lid worden van de gemeente?

Indien je besluit om je aan te sluiten bij onze kerkelijke gemeente, kun jij je aanmelden als lid van onze gemeente.

Lid worden van onze gemeente