U had er op kunnen wachten dat dit de kop zou zijn van de eerst column van dit jaar. Hoewel? Eigenlijk heb ik maar weinig mensen gehoord over hun goede voornemens voor het nieuwe jaar. En hoe dat komt hoef ik u niet uit te leggen. We hebben wel wat anders aan ons hoofd. Het is lang geleden dat ons leven en onze manier van leven serieus bedreigd werd.

Het gaat onze kerkdeur ook niet voorbij. Ook leden van onze gemeente waren of zijn ernstig ziek en er zijn zorgen over de afloop. Ook in Enschedese verpleeghuizen sterven ouderen aan corona. En de gevolgen voor ons kerkelijk en sociaal leven zijn fors om maar niet te spreken over de financiële gevolgen voor de korte en lange termijn, binnen en buiten de kerk. Waren wij halverwege vorig jaar nog redelijk optimistisch en werden er alweer volop plannen gemaakt voor dit jaar, nu bevinden we ons in een situatie waarin we moeten wennen aan het idee dat onze plannen en voornemens weer gedwarsboomd worden.

En dat is nieuw voor ons. Dat er een virus is dat nog maar moeilijk te bestrijden is en dat het een enorme invloed heeft op onze moderne manier van leven. Want onze hele maatschappij is er op gericht om het leven beheersbaar te maken en zo in te vullen dat het voldoet aan onze wensen. En het is bijzonder om te zien hoe veerkrachtig mensen kunnen zijn en hoe we elkaar helpen. Maar er is ook onvrede, ongeduld en onbegrip.

Ook voor ons, kerkmensen, is het een bijzondere tijd. Een enkeling heeft de onzekere, donkere jaren van de oorlog nog meegemaakt, maar de meeste van ons zijn opgegroeid in voorspoed en welvaart. De vraag is of deze tijd ons leert meer te leven in afhankelijkheid van God. En of we als kerk in deze tijd een bijzonder plaats kunnen innemen. Zeker op diaconaal vlak, want de financiële en sociale gevolgen zouden op termijn wel eens groot kunnen worden.

Maar vooral mogen we wijzen op Hem. De bijbel leert ons dat God een doorlopend voornemen heeft vanaf het “begin” van de eeuwigheid. Dat Zijn heilsplan doorgang vindt. Dat betekent dat je deze dagen misschien wel rampzalig getroffen kunt worden met alle gevolgen van dien. Maar Zijn voornemen is om u en jou, waardevol in Zijn handen, te omringen met Zijn liefde en te laten delen in Zijn heerlijkheid. Met deze wetenschap zullen we Blue Monday zeker overleven en kunnen we, bewust van Zijn vast voornemen, gesterkt 2021 in.

Door: Martien van Zijp