Handlettering naar aanleiding van de verkondiging van zondag 8 februari. Deze zondag was het hulpverleningszondag.

We lazen een verhaal waarbij vier vrienden erg ver gaan voor hun vriend. Ze hebben maar één doel: hem bij Jezus te krijgen. Dit verhaal getuigd van liefde. Liefde voor hun vriend, maar bovenal geloof. Het geloof dat Jezus het lot van hun vriend zal aantrekken. Geloven is vertrouwen en daar naar handelen. Ze weten dat Jezus meer zieke mensen heeft genezen en ze geloven dat Hij ook hun vriend zal helpen. Opvallend is dat Jezus het geloof ziet van deze vrienden (vers 20) en daardoor de zonden van de verlamde man worden vergeven. Jezus reageert totaal niet zoals de mannen verwacht hadden. Eerder werden namelijk ziektes toegesproken door Jezus en daardoor werden de mensen bevrijdt. Maar bij de vriend worden zijn zonden vergeven en daardoor wordt hij bevrijdt van zijn ziekte.

Ook voor ons geldt dat de grootste ellende niet de lichamelijke ongenoegen zijn, maar de zonde. Dit mochten we vorige week zondagmiddag ook horen (samenvatting terug te lezen onder ‘gemeentenieuws’). Wij mensen hebben Gods vergeving nodig, ook al lijkt dit niet zo. Jezus kan zonden vergeven omdat Gods Geest op Hem rust. Hij is de gezalfde. De kracht van de Heer wordt werkzaam in Jezus door de genezing van de verlamde man. Jezus heeft de volmacht om mensen te vergeven (vers 24).

Jezus laat zich zien als kan, mag en zal

  1. Jezus kan je helpen als je hem in geloof opzoekt. Niet alleen maar je lichamelijke nood, maar ook als je gebukt gaat onder zonde. Hij kan je genezen.
  2. Hij mag je bevrijden van je zonden en schuld die tussen jou en God staat. Hij kan je vergeven.
  3. Jezus zal je helpen, als je naar hem toekomt. Hij zal je kracht geven. Dankzij Zijn liefde.

Wat vraagt deze geschiedenis van ons?
Vertrouwen vinden in Jezus Christus. Die zich kan, mag en zal ontfermen. Hij maakt het daadwerkelijk waar! Jij hoeft het niet waard te zijn. Wij voegen vaak waarde aan mensen en aan de hand daarvan bepalen wij hoe we helpen. We vinden dat mensen het waard moeten zijn om geholpen te worden. Jezus kijkt hier niet naar. Jezus ontfermt zich niet alleen over ons, maar ook allen die we bij hem brengen, zie vers 20. Hierin komt het duidelijk naar voren dat je geloven samen doet. Kun je het zelf niet? Dan heb je andere mensen nodig om je te helpen. Kun je zelf de woorden niet vinden om te bidden? Laat andere mensen voor je bidden. Ons geloof mag tot zegen zijn voor de mensen om ons heen. Laten we dit dan ook vooral doen. Het is voor ons gemakkelijk om bij Jezus te komen. Namelijk door gebed. Ook anderen kunnen we zo bij hem brengen. We hebben allemaal de taak om mensen mee te nemen naar Jezus toe. Hiervoor hoeven we geen pastoraal werker of ambtsdrager te zijn. We hebben namelijk allemaal deze zelfde verantwoordelijkheid.

En weet je wat het voordeel is? Ons geloof hoeft niet perfect te zijn. Wij denken vaak te klein van God. We vragen Hem te weinig of juist de verkeerde dingen. Dit betekent dat onze hulpvraag, ons gebed, niet perfect hoeft te zijn. Jezus weet wat er nodig is. Het komt aan op Geloof. Jezelf en andere mensen toevertrouwen aan Jezus. Ook al heb je niet de woorden om te bidden. Bid dat Jezus je zal helpen. Geloof dat Jezus kan, mag en zal helpen.
Ook als kerk moeten we Zijn liefde en kracht uitdragen in de wereld om ons heen. Naast geloof vraagt deze geschiedenis ook om Lofprijzing. Omstanders prijzen God om het wonder van Jezus. Laten we God prijzen als we zien dat mensen genezen worden door God, tot geloof komen of vergeving ontvangen van hun zonden. Prijs God om de tekenen van zijn koninkrijk. Prijs God om de ongelofelijke dingen die hij vandaag de dag nog steeds doet.