Naar aanleiding van de gehouden preek over het ‘Onze Vader’