Samenvatting naar aanleiding van de verkondiging van zondag 2 mei.

Soms zit je in een soort flow en gaat het alles gemakkelijk. De andere keer lukt het allemaal niet. Ook in het kerkelijk werk kan dat zo gaan.

In het gelezen tekstgedeelte wil het ook allemaal niet lukken. De vraag die gesteld wordt lijkt een neutrale vraag, maar het Grieks laat duidelijk zien dat er geen positief antwoord verwacht wordt. Daarnaast gaat de man ook nog een keer aanwijzingen geven. Irritant. De beste stuurlui staan aan wal. Toch volgen ze zijn adviezen op en het werkt ook nog.
 
Jezus openbaart Zichzelf in deze geschiedenis. Hij wil iets duidelijk maken. Het gaat om meer dan de wonderbaarlijke visvangst. Het verwijst naar het vissen van mensen. De boodschap is, zij werken wel maar Jezus is degene die het resultaat geeft.
 
Dit verhaal heeft twee kanten:

  1. De corrigerende
    Het is vaak normaal dat als je ergens meer werk in steekt dat er ook meer resultaat komt. Maar zo werkt het niet in het Koninkrijk van God. Alles komt bij God vandaan. Het kan zomaar zijn dat je weken ergens mee bezig bent zonder zichtbaar resultaat.
     
  2. De bemoedigende
    Je kunt denken dat het van één kant afkomt. Dat het allemaal geen zin heeft. God kan dan laten zien dat het wel degelijk allemaal zin heeft. Heb je nu het gevoel dat je een taak niet meer wilt doen? Probeer het dan nog één keer. Net als de vissers die toch nog een keer het net uitgooien. De vangst was groot.

Dan komen ze aan wal en Jezus heeft al vis. Het lijkt alsof de vangst van de discipelen er niet toe doet. Maar dat is niet zo. Jezus vraagt ook van de vangst van de discipelen. Ook hun vangst doet er toe.
Het is niet maar werk om ons zoet te houden, maar ons werk doet er toe. Wij mogen bijdragen. God geeft vrucht die wij mogen bijdragen. Het is niet onze verdienste maar het doet er wel toe.
 
In die tijd was de maaltijd een moment van ontmoeting en verbondenheid. Jezus nodigt ze uit en ze mogen een bijdrage leveren.

Ook onze ontmoetingen mogen erop gericht zijn om Jezus te laten zien. Ook wij mogen uitnodigen tot de maaltijd met Hem. De Heilige Geest opent onze ogen en laat ons zien hoe Jezus door ons heen aan het werk is. Ga aan de slag en werp de netten uit.

Verheug je in Hem!!!