Kerkgebouw

Kerkgebouw

Onze kerk is gebouwd in 1954 en biedt plaats aan ongeveer 400 personen. We beschikken over verschillende zalen, waar we elkaar ontmoeten na kerkdiensten, het jeugdwerk en alle verenigingen plaats vindt, waar we vergaderingen houden en catechese wordt gegeven. Karakteristiek voor ons gebouw is het mooie glas-in-lood venster met Bijbelse taferelen boven de entree, en de draaibare liturgieborden.

Interieur

Zoals in de meeste protestantse kerken is het interieur van onze kerk vrij sober. Ook draagt het gebouw het stempel van de jaren ’50 van de vorige eeuw. Het werd in gebruik genomen op 24 maart 1954. Centraal staat de preekstoel, dat de centrale plaats van de bijbel als Woord van God symboliseert.
De kleur van het kleed dat aan de preekstoel hangt (het zgn. ‘antependium’), geeft aan in welk deel van het kerkelijk jaar wij ons bevinden: wit is de kleur van reinheid, licht, feest (Kerst en Pasen); rood is de kleur van vuur (Heilige Geest, Pinksteren); paars is de kleur van inkeer en verootmoediging (advents- en lijdenstijd); groen is de kleur van de hoop (vanaf 2e zondag na Kerst en 2e zondag na Pinksteren).
Voorin de kerk brandt tijdens de diensten een kaars als teken van de levende Christus, die zegt: “Ik ben het licht voor de wereld.” Voor de preekstoel staat de tafel met daarop het avondmaalsstel en een bijbel.

Tijdens de diensten zijn ook bloemen aanwezig. Na de dienst gaan die als groet van de gemeente naar iemand die ziek is of om andere reden niet naar de kerk kan komen. Daarnaast staat de doopvont, die bij de bediening van de Heilige Doop wordt gebruikt.

Iets unieks van onze kerk zijn de borden waarop de Psalmen en liederen worden vermeld. Tijdens de dienst kunnen die worden omgedraaid.

Glas-in-lood

Bijzonder is ook het glas-in-lood-raam boven de hoofdingang. Het bestaat uit vijf hoofdvlakken waarin een afbeelding is verwerkt. In het bovenste vlak zien we een kaars met een geopende bijbel. In het linkervlak is een doopvont te zien met een zegenende hand daarboven. Het rechtervlak bevat een afbeelding van brood en beker, de symbolen van het Heilig Avondmaal.

Deze drie vlakken tonen het verbond dat God met ons onderhoudt door zijn woord, en dat Hij bevestigt in doop en avondmaal. In het onderste vlak zien we de leeuw met het lam, symbool van het nieuwe koninkrijk dat komt. Leeuw en lam zijn tegelijk ook beeld van Wie Jezus is: de beloofde Messias uit het Oude Testament, die de Leeuw uit Juda wordt genoemd en die het Lam is dat onze zonden op zich nam. De middelste ruit bevat het Christus-symbool, bestaande uit de eerste twee Griekse letters van de naam Christus. Daarnaast de Alpha en de Omega, de eerste en laatste letter van het Griekse alfabet. Christus noemt zich ook de Alpha en de Omega, de Eerste en de Laatste: Hij komt aan het begin en Hij staat aan het einde. Daarmee bevat dit raam de boodschap waar onze gemeente bij leeft: Christus als de Bron, het Centrum en het Doel van ons leven.

Het orgel

Het orgel is gebouwd door fa. J. de Olde. Op 13 november 1963 is het orgel in gebruik genomen. Het is een systeem met mechanische sleepladen met elektrische speeltafelbediening, bestaande uit 17 stemmen verdeeld over 2 klavieren en pedaal.

Hoofdwerk

Prestant 8′

Roerfluit 8′

Octaaf 4′

Gemshoorn 2′

Mixtuur 3/4 sterk

Schalmey 8′ (tongwerk)

Tremulant

Bovenwerk

Holpijp 8′

Koppelfluit 4′

Nachthoornquint 2 2/3′

Prestant 2′

Tertsfluit 1 3/5′

Scherpsymbel 1 (3 sterk)

Dulciaanregaal 8′ (tongwerk)

Tremulant

Pedaal

Subbas 16′

Octaafbas 8′

Gedekt 8′

Trompet 4′

Tremulant II-I

Man Koppel I

Ped Koppel II

Vrije combinaties

 
Betekenis ‘Maranatha’

Ons kerkgebouw draagt de naam Maranatha. Het woord Maranatha is te vinden aan het einde van Paulus’ eerste brief aan de gemeente van Korinthe. Het was niet gemakkelijk om deze brief te schrijven, Paulus had grote zorgen om deze gemeente. Je hoort hem zuchten: “Kwam de Here Jezus maar weer…!”

Zijn wederkomst zal immers een einde maken aan alles wat nog onvolkomen is. ‘Maranatha’ is een zucht van hoopvol verlangen naar de wederkomst van de Here Jezus: het betekent: Onze Here, kom!