Onze visie

De gemeente is er niet zomaar. We geloven dat Christus ons als Zijn gemeente samenbrengt. In dat geloof willen we als gemeente:

Leven met God
Door in deze samenleving als toegewijde christenen in relatie met God te leven. Zijn liefde voor ons willen wij eren en weerspiegelen. We doen dit door te luisteren naar zijn woord, samen te komen voor gebed en het Avondmaal te vieren.
Zo wordt de geloofsrelatie met God levend gehouden, en de liefde tot God en elkaar onderhouden en versterkt. De kinderen van de gemeente en zij die tot geloof komen en zich bij de gemeente voegen, ontvangen de Doop als teken van het leven dat God hen belooft en geeft.

Leven met elkaar
Door als broeders en zusters naar elkaar om te zien, elkaar op te bouwen en elkaar te bemoedigen en te ondersteunen in klein en groot verband om als christenen in deze maatschappij te kunnen leven.

Leven in de wereld
Door als toegewijde christenen in de samenleving te staan, als afspiegeling van Gods omzien naar ons en tot eer van Zijn naam. Daarbij proberen we Gods liefde door te geven in daden van hulp en barmhartigheid.