Diaconaat

Diaconaat kun je heel kort omschrijven als: zorg voor elkaar in navolging van Christus. Binnen onze gemeente coördineert en stimuleert een aantal diakenen en diaconaal medewerkers dit werk. Een paar voorbeelden:

– hulp bij financiële zorgen van gemeenteleden;
– financiële bijdrage aan maatschappelijke projecten en noodhulp;
– begeleiding van aanvraagprocedures bij gemeentelijke instanties;
– het regelen van vervoer naar kerkelijke activiteiten;
– bezoek bij ouderen en alleengaanden.

Vragen of opmerkingen kunt u mailen aan de diaconie.

Diaconaal Platform Enschede
In de stad Enschede participeren wij in het Diaconaal Platform Enschede, waarin diaconieën van verschillende kerken hun kennis en ervaring samenvoegen en delen.
Diaconaat Enschede

Voedselbank
Elke week verzamelen we als gemeente maandproducten in voor de voedselbank. De producten kunnen in de hal van de kerk worden neergelegd. Het verzamelen en wegbrengen van de producten wordt gecoördineerd dor de diaconie.

Landelijk diaconaat
Zie voor het landelijk diaconaat van onze kerken:
Landelijk Diaconaat CGK Kerken