Eredienst

We geloven dat God Zijn gemeente samenroept en wil ontmoeten. Die ontmoeting vindt plaats in de wekelijkse erediensten. Daarmee is de zondagse eredienst het hart van ons gemeente-zijn.
Op de dag van de opstanding van Jezus Christus vieren we dat we zijn gemeente mogen zijn. We komen samen om God te danken en te eren, om naar Zijn Woord te luisteren, onze gaven te geven. We zingen Psalmen, gezangen uit het Liedboek voor de Kerken en Opwekkingsliederen, waarin we vanuit verschillende invalshoeken het wonder van Gods genade bezingen. De manier waarop wij onze diensten hebben ingericht, kun jeĀ hier vinden.