Evangelisatie en zending

Als kerkverband mogen we samen met onze zustergemeenten veel doen op het gebied van zending en evangelisatie. Voor een indruk daarvan, zie www.cgk.nl/index.php?zending en www.cgk.nl/index.php?evangelisatie

Evangelisatie

Op dit moment heeft onze gemeente geen evangelisatieconsulent.

Sonrise en Stichting XiE
In onze gemeente zijn we jaarlijks actief met Sonrise tijdens de zomervakantie. Kijk voor meer informatie op www.sonrisetwente.nl

Daarnaast nemen wij deel aan Stichting XiE, www.stichtingxie.nl

Alphacursus
Regelmatig is er in Enschede een Alphacursus. In deze cursus wordt de basis van het Christelijk geloof uitgelegd. Kijk voor informatie en data op www.alphacursus-enschede.nl

Zending

Zendingscommissie
De zendingscommissie heeft als taak om de gemeente zendingsbewust te maken. Dit doen ze door activiteiten te organiseren waarbij ze zending onder de aandacht brengen.

Stichting HBC
De stichting Hulp Buitenlandse Christenen zet zich in voor diaconale projecten voor christenen in Oost – Europa.

Familie Bargerman
De familie Bargeman bestaat uit Maarten en Mirjam en hun 3 kinderen. Zij zijn als gezin uitgezonden naar Cambodja om daar Gods woord te verspreiden. Kijk voor meer informatie op www.familiebargeman.info

Red een Kind
Als kerk sponseren wij meerdere kinderen via Red een Kind, dit wordt mogelijk gemaakt door giften van gemeenteleden. Kijk voor meer informatie op http//www.redeenkind.nl

Een gift kan worden overgemaakt ten name van:
Hulpactie “Red een Kind”
Diaconie Christelijke Gereformeerde Kerk Enschede‑West
p/a Akshoek 28, 7546 JE Enschede
IBAN: NL18 ABNA 0423 9252 53