Gemeenteopbouw en communicatie

Gemeenteopbouw

Wij geloven dat gemeenteopbouw alleen mogelijk is via geloofsopbouw. Zonder geloofsopbouw loopt elke vorm van gemeenteopbouw vast. Wij geloven dat de gemeente er niet zomaar is. Zoals in onze visie te lezen valt, geloven wij dat Christus ons als Zijn gemeente samenbrengt. In dat geloof willen we als gemeente: Leven met God, leven met elkaar en leven in de wereld. Deze geloofsopbouw vindt plaats in allerlei vormen en krijgt op verschillende manieren inhoud binnen de gemeente. Wij vinden het belangrijk om samen te komen rondom Gods woord en Zijn evangelie en hieruit met elkaar ervaringen, inzichten en vragen te delen. Wij geloven dat wij op deze manier groeien als gelovigen. Dit groeiproces wordt vertaald in allerlei activiteiten binnen en buiten de gemeente.

Gemeenteopbouw bestaat onder andere uit (de):

Activiteitencommissie

Eetgroep

Gemeentekringen

Vrouwenvereniging Tabitha

Vrouwenvereniging Martha

Mannenvereniging Onderzoek de Schriften

 

Communicatie

Website
Alle communicatie en informatie omtrent onze gemeente voor zowel gemeenteleden als niet-gemeenteleden wordt gedeeld via deze website.

MARE
Om de twee weken verschijnt onze digitale gemeenteblad ‘MARE’, dat we gezamenlijk met de CGK Enschede-Oost uitgeven. Op verzoek is ook een papieren versie van de MARE beschikbaar. Het redactieadres van de ‘MARE’ is: Reygershoftehoek 42, 7546 KA Enschede,
Mail de redactie van de Mare