Onderwijs, toerusting en geloofsopbouw

Catechese
Aan de kinderen van onze gemeente wordt wekelijks catechese gegeven. Aan de hand van de methode ‘Ieder hart een woonplaats van Christus’ wordt de lesstof in de verschillende leeftijdsgroepen vanuit een ander perspectief belicht.

Gemeentekringen
Binnen onze gemeente kennen we meerdere kringen waarin we elkaar bemoedigen en opbouwen in het geloof, in een kleine kring.
Meer informatie

Ambtsdragerscursus
Jaarlijks wordt aan nieuwe ambstdragers en belangstellenden een cursus gehouden, waarin de verschillende kanten van het werk als ambtsdrager worden belicht.

Vormingscursussen
Regelmatig zijn er vormingscursussen: check hiervoor regelmatig onze site.
Meer informatie