Pastoraat

Onze gemeente is verdeeld in vijf wijken. De pastorale zorg binnen deze wijken wordt verleend door een team van een ouderling en twee pastoraal medewerkers per wijk. Zij voeren jaarlijks een gesprek met gemeenteleden over hun geloof, en zijn daarnaast beschikbaar voor gesprekken in allerlei situaties van het (geloofs)leven. Zo mogen we elkaar bemoedigen en oproepen om samen als Christenen onze Here Jezus Christus te zoeken en te volgen.