Christelijk gereformeerd…?

Onze glogo cgkemeente maakt deel uit van de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland.

De randtekst ‘Nec tamen consumebatur’ is Latijn voor: ‘en toch niet verteerd’ (Exodus 3 vers 2). Een verwijzing naar de geschiedenis van de brandende braamstruik, waar Mozes God ontmoette. Het symboliseert Gods heilige aanwezigheid te midden van zijn volk, een heiligheid die tegelijk vol van genade is: de struik verteert niet.

Als kerken leven we van die genade van God. De naam van onze kerken zegt het al: Het geloof in Jezus Christus staat centraal en we komen voort uit de gereformeerde traditie. Dat laatste wil zeggen dat we hechten aan de Bijbel als het betrouwbare Woord van God. Wat Gods Woord ons in de samenhang van het Oude en Nieuwe Testament wil zeggen is ons uitgangspunt. Hoofdpunten daaruit zijn samengevat in drie gereformeerde belijdenisgeschriften.

Daarnaast erkennen onze kerken de belijdenisgeschriften die christelijke kerken over de hele wereld erkennen. De bekendste daarvan is de Apostolische Geloofsbelijdenis. Binnen het geheel van de gereformeerde kerken kenmerken de Christelijke Gereformeerde kerken zich door het accent op de persoonlijke geloofsbeleving en het werk van de Heilige Geest in ons hart.

 

Voor meer informatie over christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland, kijk op www.cgk.nl