Samenwerking met andere kerken in Enschede

We zoeken graag eenheid met andere kerken die dezelfde God willen dienen en hetzelfde Evangelie liefhebben. Onderling willen van elkaar leren, elkaar bemoedigen en elkaar opbouwen. We vinden het belangrijk dat we ons openstellen voor het werk van de heilige Geest. Samen willen we missionaire kerk zijn en Gods liefde uitstralen naar onze omgeving. Behalve met de Chr. Geref. kerk van Enschede-Oost kennen we nauwe samenwerking met de Ned. Geref. kerk en de Geref. Kerken (vrijgemaakt) in Enschede.

Gedurende het kerkelijk seizoen vinden er kanselruilingen plaats. Ook zijn er tijdens de vakantieperiode in de zomer, gezamenlijke diensten. Daarnaast vind er een samenwerking plaats tussen de diaconie├źn van elke gemeente.

Door de goede samenwerking met de andere gereformeerde kerken is sprake van een wederzijdse toelating tot het Avondmaal.