Wat we geloven

We geloven dat God hemel en aarde heeft geschapen. God schiep de mens naar Zijn evenbeeld, om in verbondenheid met Hem in vrijheid te leven. In de Bijbel en in ons leven ontdekken we dat wij mensen die bijzondere plaats hebben verloren doordat wij ons van God hebben afgekeerd.

Als kerk verkondigen wij het Goede Nieuws dat God in Zijn Zoon Jezus Christus naar de wereld kwam. Jezus stierf aan het kruis, daar droeg Hij Gods oordeel over onze zonden. Zo redde Hij ons van onze gebroken verhouding tot God. Hij stond op uit de dood, en in geloof mogen wij in Zijn opstanding delen.

In de verbondenheid met Hem en door de Heilige Geest worden wij als mensen herboren. De Heilige Geest geeft ons geloof en gaven om daarmee God en elkaar te dienen. We geloven dat Jezus eens terug zal komen, zoals Hij beloofd heeft, om alles op aarde nieuw te maken. Aan Zijn Koninkrijk zal geen einde komen.