Voor de meesten van ons zijn de polisvoorwaarden niet de meest geliefde kost om te lezen. Vaak laten we dat aan anderen over en laten we ons voorlichten over de globale inhoud en de belangrijkste punten. Ook garantie- en servicevoorwaarden van een nieuw gekocht dienst of product lezen we vaak niet of nauwelijks. En dat is ook wel te begrijpen. Behalve dat de vaak lange lappen tekst uit ambtelijke of technische taal bestaan willen wij, ongeduldig als we zijn, ook snel onze nieuwe aankoop gaan gebruiken. Maar uit onderzoek blijkt dat een andere reden belangrijker is: ergens gaan we er niet vanuit dat we de garantievoorwaarden ooit nodig zullen hebben. Met andere woorden, we gaan er vanuit dat ons nieuw aangeschafte product aan onze wensen voldoet en zonder problemen zal functioneren.

Wat niet iedereen weet is dat het fundament onder uw huis niet altijd is verzekerd onder uw opstalverzekering. Schade door brand meestal nog wel maar andere oorzaken worden in de polisvoorwaarden vaak expliciet uitgesloten. En daar zijn veel huiseigenaren in ons land helaas de afgelopen jaren achter gekomen. Behalve de schade door de steenkoolwinning in Zuid-Limburg en de veel bekendere aardgaswinningsschade in Groningen speelt ook funderingsschade in de veengebieden in het westen van ons land een steeds grotere rol.

Schade aan het fundament van een huis kan catastrofale gevolgen hebben voor de rest van het huis. Als het herstel financieel niet haalbaar is of bouwkundig onmogelijk, volgt mogelijk de sloop van een huis.

Een ander punt is dat we niet zo stilstaan bij de cruciale rol die een fundament heeft.En dat is wel logisch. Als je voor onze kerk staat, zie je van alles, maar geen fundament. De schoonheid van een prachtig ontwerp komt niet van het fundament maar van wat erop gebouwd is. Logisch dat we eigenlijk alleen oog voor hebben voor wat zichtbaar is.

Ook de bijbel spreekt over het fundament. En spreekt over het belang ervan. Tijdens het bouwproces van een huis is het leggen van het fundament niet het meest aansprekende moment. Het duurt relatief lang, de beton moet uitharden, en de bouw lijkt niet echt op te schieten. Maar het leggen van een solide fundament is van het grootste belang. God wil in jouw leven, onder jouw geestelijk huis, een vast fundament leggen.

Vaak kost dat tijd. Soms jaren van trouwe kerkgang en toewijding. Maar dan heb je ook wat. In de garantievoorwaarden staat dat als jou fundament gebouwd is op het verlossend werk van Jezus Christus het fundament onaantastbaar is. Dan kunnen brand en storm vreselijke vernielingen aanrichten maar nooit met catastrofale gevolgen want dan staat jou fundament als een huis.

De bijbels “polisvoorwaarden” zijn klip en klaar, zonder uitzonderingen of verborgen clausules. Op dit fundament mag je een prachtig geestelijk huis bouwen bestaande uit de genadegave die de grote Architect vrij beschikbaar stelt. Op dit fundament mag je een geestelijk huis bouwen op grond van de bouwplannen die de grote Architect jou aanreikt overeenkomstig met het plan dat Hij er mee heeft. En jou geestelijk huis mag een toevluchtsoord zijn van zoekenden en ontheemden wiens huizen onbewoonbaar zijn verklaard.

Bouw jij mee?

Door: Martien van Zijp