Als je online een boek koopt of een review wilt lezen over een film kom je deze uitdrukking vaak in dik gedrukte letters tegen. Deze waarschuwt je dat er een beschrijving volgt van de inhoud van de film of het boek en die wil je natuurlijk niet weten. Als je een roman of een spannend boek leest wil je van te voren niet weten hoe het verhaal afloopt. 

Over ruim een week is het Pasen. Dan denken we ook terug aan een verhaal en wij weten precies hoe het afloopt. In de evangeliën lezen we precies hoe het allemaal gegaan is. We lezen het paasverhaal zonder “spoiler alert” en de spanning lijkt eraf. Toch hoop ik dat u het met mij eens bent dat Pasen de meest intense gebeurtenis uit de geschiedenis van de mensheid is. 

Waar God mens werd, 

voor de mensheid geslachtofferd , 

gepijnigd, gekruisigd, gedood

en door God verlaten werd.

Maar de dood overwon, 

door op te staan, 

voor u en jou. 

Alle gebeurtenissen sinds de zondeval komen hier samen en het hele wereldgebeuren staat sinds zijn opstanding in het teken van zijn wederkomst. Hierin schuilt een enorme kosmische spanning! “Ik zal na drie dagen opstaan”, zie Jezus. Dat was een voorspelling en vervulling van profetie. Daarmee lijkt het alsof alles van te voren vaststond en Jezus’ lijden en opstanding een uitgemaakte zaak was. Maar was dat ook zo? 

Jezus werd mens en had een keus. Een keus om zijn Vader wel of niet in alles te gehoorzamen. En de duivel wist dat. Jezus werd in de woestijn na 40(!) dagen vasten tot het uiterste verzocht om een makkelijke weg te kiezen.  Naarmate de dag van zijn lijden en dood naderde lezen we dat Jezus diep bedroefd was, dodelijke angst Hem beving en dat Hij rechtstreeks aan zijn Vader vroeg of “deze drinkbeker” aan Hem voorbij mocht gaan. En uit de kruiswoorden blijkt dat zijn lijden en God verlatenheid immens waren. 

Zijn lijden werd gruwelijk als je beseft dat Hij elk moment een uitweg had. Deze verleiding is voor Jezus tot op het allerlaatste moment ongelofelijk zwaar geweest. Nee, de goede afloop stond niet zomaar bij voorbaat vast. Het lijden van Jezus werd verzwaard door de keuzemogelijkheid. Maar tegelijkertijd blijkt uit  zijn gemaakte keuze voor de dood enorme onvoorwaardelijke liefde voor u en jou. 

“Spoiler Alert” kom je sinds de opstanding niet meer tegen! We weten hoe het afloopt en waar het naar toe gaat! En we willen en mogen het ook weten. Spanning genoeg, om christen te zijn en te blijven vandaag de dag. Maar spannend ook om te mogen leven als verloste kinderen van God met een fantastische toekomst voor ogen. Laten we elkaar een spannende Pasen toewensen! 

Door: Martien van Zijp