Onze missie

We zijn een kerk met gebroken en imperfecte mensen, met ieder een eigen verhaal. Maar we delen samen iets heel moois, iets van grote waarde: ons geloof in God.

Wij geloven dat God hemel en aarde heeft geschapen. God schiep de mens naar Zijn evenbeeld, om in verbondenheid met Hem in vrijheid te leven. In de Bijbel en in ons leven ontdekken we dat wij mensen die bijzondere plaats hebben verloren doordat wij ons van God hebben afgekeerd.

Als kerk verkondigen wij het Goede Nieuws dat God in Zijn Zoon Jezus Christus naar de wereld kwam. Jezus stierf aan het kruis, daar droeg Hij Gods oordeel over onze zonden. Zo redde Hij ons van onze gebroken verhouding tot God. Hij stond op uit de dood, en in geloof mogen wij in Zijn opstanding delen.

In de verbondenheid met Hem en door de Heilige Geest worden wij als mensen herboren. De Heilige Geest geeft ons geloof en gaven om daarmee God en elkaar te dienen. We geloven dat Jezus eens terug zal komen, zoals Hij beloofd heeft, om alles op aarde nieuw te maken. Aan Zijn Koninkrijk zal geen einde komen.

Als geloofsgemeenschap willen we God eren en volgen, elkaar ondersteunen en stimuleren in het geloof. En vanuit ons geloof willen we er ook zijn voor de mensen om ons heen, ook als zij (nog) geen relatie met Christus hebben.


Onze visie

De gemeente is er niet zomaar. We geloven dat Christus ons als Zijn gemeente samenbrengt. In dat geloof willen we als gemeente:

Leven met God
Door in deze samenleving als toegewijde christenen in relatie met God te leven. Zijn liefde voor ons willen wij eren en weerspiegelen. We doen dit door te luisteren naar zijn woord, samen te komen voor gebed en het Avondmaal te vieren. Zo wordt de geloofsrelatie met God levend gehouden, en de liefde tot God en elkaar onderhouden en versterkt. De kinderen van de gemeente en zij die tot geloof komen en zich bij de gemeente voegen, ontvangen de Doop als teken van het leven dat God hen belooft en geeft.

Leven met elkaar
Door als broeders en zusters naar elkaar om te zien, elkaar op te bouwen en elkaar te bemoedigen en te ondersteunen in klein en groot verband om als christenen in deze maatschappij te kunnen leven.

Leven in de wereld
Door als toegewijde christenen in de samenleving te staan, als afspiegeling van Gods omzien naar ons en tot eer van Zijn naam. Daarbij proberen we Gods liefde door te geven in daden van hulp en barmhartigheid.


Over de kerk

Onze kerk is gebouwd in 1954 en biedt plaats aan ongeveer 400 personen. Daarnaast beschikken we over verschillende bijzalen, waar we elkaar ontmoeten naast kerkdiensten.

Karakteristiek voor ons gebouw is het mooie glas-in-lood venster met Bijbelse taferelen boven de entree, en de draaibare liturgieborden.

Het orgel
Het orgel is gebouwd door fa. J. de Olde. Op 13 november 1963 is het orgel in gebruik genomen. Het is een systeem met mechanische sleepladen met elektrische speeltafelbediening, bestaande uit 17 stemmen verdeeld over 2 klavieren en pedaal.

Betekenis ‘Maranatha’
Ons kerkgebouw draagt de naam Maranatha. Het woord Maranatha is te vinden aan het einde van Paulus’ eerste brief aan de gemeente van Korinthe. ‘Maranatha’ is een zucht van hoopvol verlangen naar de wederkomst van de Here Jezus: het betekent: Onze Here, kom!