Bijbelklas (8 t/m 12 jaar)

Na de zomervakantie van 2017 zijn we gestart met het geven van bijbelklas voor kinderen van groep 5 t/m 8. Twee maal per maand vindt er een clubavond van Sjaloom plaats, waar op een spelende wijze het Woord van God wordt verkondigd aan onze jeugd. Om ook de bijbel beter te leren kennen en onderwerpen te bespreken met de jeugd, is er besloten om te starten met het geven van de bijbelklas.

De Bijbelklas vindt om de zondag plaats, in de morgendienst en wordt gehouden in de kerkenraadskamer. De leiding bestaat uit gemeenteleden, die met z’n tweeën een thema gaan behandelen met de jeugd. De thema’s lopen over het algemeen parallel met de thema’s van de kindernevendienst. Begonnen wordt met gebed, waarna er door de jeugd gelezen wordt uit de bijbel. Aansluitend worden stellingen, vragen, quiz en/of opdrachten behandeld. Afhankelijk van de lengte van de preek, duurt de bijbelklas 45 à 60 minuten.

Tijdens de bijbelklas proberen we ook stil te staan bij wat er zoal speelt bij de jeugd en de speciale feestdagen en vakanties.