Kindernevendienst (4 t/m 7 jaar)

De kindernevendienst is voor kinderen van 4 jaar tot en met 7 jaar. Elke zondagmorgen komen we tijdens de ochtenddienst bij elkaar en ook als je er als gast bent, ben je van harte welkom!

Maar wat doen we zoal tijdens een zondagmorgen?
We zingen met elkaar, we lezen uit de Bijbel of er wordt een verhaal verteld. We knutselen of puzzelen en we bidden samen. Deze dingen doen we op verschillende manieren. Soms kiezen we er bijvoorbeeld voor om een verhaal uit te beelden of om een quiz te doen of… Het is teveel om op te noemen.

Naast de bijeenkomsten op zondag, doen we nog meer samen. Ieder jaar gaan we samen een dag op stap en komen we een dag langs op het kamp van alle jeugd van de gemeente.