Mannenvereniging Onderzoek de Schriften

De mannenvereniging van de Christelijke Gereformeerde Kerken in Enschede is een gezamenlijke vereniging van Enschede Oost en West en bestaat uit zes leden.

We vergaderen elke 2e maandagmiddag van de maand wisselend in Oost en West. De vergaderingen beginnen om 14.15 en eindigen uiterlijk om 17.00 uur.

We behandelen Bijbelstudies uit ons Bondsblad “De Saamwerker”.

Je kunt gerust stellen dat we een sterke onderlinge band hebben waar ieders menig gerespecteerd wordt. Wij denken dat we er door gebouwd worden en dagen ook jou uit met je persoonlijke ideeën langs te komen. We verbazen ons er vaak over dat niet meer mannen er behoefte aan hebben regelmatig van gedachten te wisselen over wezenlijke levensvragen. Blijf niet thuis zitten, kom ook eens!

Behalve onze eigen bijeenkomsten organiseren we ook gecombineerde vergaderingen met onze verenigingen in het district.