In ons contact met niet-gelovigen of met grote twijfelaars in de onze gemeente moeten we in lijn met de Bijbelse opdracht elkaar oproepen de Waarheid te geloven en te gehoorzamen. En dat valt niet mee. Dat weten we, hoop ik, allemaal uit ervaring. Daar zijn wel wat oorzaken voor aan te geven. In de eerste plaats de kloof tussen het geestelijke en het niet geestelijke wat alleen overbrugt kan worden door het werk van de Heilige Geest.

Maar we hebben ook met andere dingen te maken. Onze (geloofs)opvoeding, karakter, culturele achtergrond en ervaringen die ervoor zorgen dat het moeilijk is het evangelie over te brengen. Sommigen redeneren strikt logisch, anderen intuïtiever en weer anderen heel praktisch. En dat alles geldt ook voor de niet-gelovige ontvanger van de Boodschap.

Van de apostel Paulus weten we dat hij er bijzonder goed in was de manier van evangelieverkondiging aan te passen aan zijn gehoor. Daarvoor is iets heel essentieel: je verdiepen in de ander. Het gesprek aangaan en vooral luisteren, goed luisteren. Dan kom je erachter dat mensen heel verschillend denken. Maar ook dat hun behoeften, ervaringen en verlangens heel verschillend kunnen zijn. Als je dat weet kun je daarop inspelen.

Om de kans te vergroten dat mensen geraakt worden moet je je aanpassen aan deze verschillen. Ik noem hieronder zes manieren waarop de bijbel niet-christenen oproept om het evangelie te geloven. Er zijn er zeker meer te bedenken.

  1. Kom tot God omdat je bang bent voor oordeel en dood. In Hebreeën 10:31 staat dat het huiveringwekkend is om in de handen van de levende God te vallen.
  2. Kom tot God omdat je verlost wilt worden van schaamte en schuld. Schuld kan een last zijn voor het geweten (ps 51). De wet maakt ons schuldig. We schieten tekort, voelen ons beschaamd en ontwikkelen een laag zelfbeeld. De bijbel biedt een oplossing voor dit probleem.
  3. Kom tot God omdat je de waarheid aantrekkelijk vindt. In 1 Kor.1:18 zegt Paulus dat het evangelie een dwaasheid is voor wie verloren gaan, maar de kracht van God voor wie worden gered. Er is geen grotere wijsheid dan de wijsheid van het kruis. Paulus redeneert en doet een beroep op ons verstand en legt haarfijn onze denkfouten bloot. Hij toont de waarheid zodat de mensen de schoonheid en waarde ervan kunnen zien, zoals iemand een diamant laat zien zodat mensen die kunnen bewonderen.
  4. Kom tot God om je diepste onvervulde verlangens te laten vervullen. Jezus belooft de vrouw bij de put “levend water”(Joh 4) Hij bedoelt daarmee niet alleen eeuwig leven mee, maar duidelijk meer, innerlijke vreugde en een vervulling die nu ervaren kunnen worden.
  5. Kom tot God om hulp bij je probleem. De vrouw die aan bloedverlies leed (Mat.9:20-21) en de blinde mannen (Mat.9:27) zijn twee voorbeelden van mensen die naar Jezus gaan om hulp te vinden voor een praktisch en dringend probleem. Jezus aarzelt geen moment om hen te helpen maar geeft ook aan dat ze gered moeten worden van het eeuwige oordeel.
  6. Kom tot God omdat je ernaar verlangt dat iemand van je houdt. In de evangeliën wordt Jezus beschreven als iemand met een onweerstaanbare aantrekkingskracht. Zijn nederigheid, vriendelijkheid, wijsheid en vooral zijn liefde en genade trokken mensen als een magneet aan. De bijbel biedt ons niet op alle vragen een antwoord en ook geen waterdichte argumentatie maar wel een waterdicht persoon tegen wie uiteindelijk niemand iets in kan brengen. Een helder beeld van Christus’ liefde kan mensen ertoe brengen om een relatie met Hem aan te gaan.

Door: Martien van Zijp